Seaport Ningbo | China

Airports in Ningbo, China:

Ningbo has no seaports

Freight Forwarders in Ningbo, China:

Ningbo has no freight forwarders

Other Seaports in China:

Dalian
Fuzhou
Guangzhou
Haikou
Lianyungang
Nantong
Qinhuangdao
Shanghai
Shantou
Tianjin
Xiamen
Zhanjiang
Qingdao

Seaport Ningbo | China

CODE UN/LOCODE: CN NGB

Country: China | ISO-alpha2 / Country Code: CN

Address:

Website:

Latitude: 29° 52' N | Longitude: 121° 31' E

Scroll to Top